Wybór baz

ZAMAWIANIE ELEKTRONICZNE

Baza: Mapy

Indeks: Hasło

Szukasz: BLISKI WSCHÓD 1941 MAPA POLITYCZNO HISTORYCZNA


          

M III 803
Nr inw. 2326
Bliski Wschód , 1941 , mapa polityczno-historyczna
Der Nahe Osten. Mit politisch-geschichtlichem Überblick und Sonderkarten von Jugoslawien, Ägypten und Nordafrika.
Berlin , 1941
Deutsche Allgemeine Zeitung. Gedruckt im Deutschen Verlag
85,6x57,7 cm
51 ark.
[Acc.:] Das ehemalige Jugoslawien, Maßstab 1:2 000 000 Sonderkarte A
Ägypten, Maßstab 1:3 000 000 Sonderkarte B
Nordafrika, Maßstab 1:12 000 000 Sonderkarte C
Ze spuścizny Alojzego Łuczaka
druk kolor.
1:4 000 000
Mapa ze spuścizny Alojzego Łuczaka
Wartość wszystkich map o akcesji: 617 c 2015 wynosi 50 zł
Mapy dodatkowe na odwrociu
c , 2015 , 617 , 50,00 zł
Niem.
Das ehemalige Jugoslawien
Ägypten
Nordafrika

Program MAKWWW, wersja 1.30 z dnia 19.06.2006 (LINUX)
Program opracowany przez:Właściciel programu:
Biblioteka Narodowa Polska Akademia Nauk - Biblioteka Kórnicka
Dział Przetwarzania Danych 62-035 Kórnik, Zamek
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa